Skovbrug1
Skovbrug2
Skovbrug3
Skovbrug4
Skovbrug5
Skovbrug6
Skovbrug7
Skovbrug8
Skovbrug9
Skovbrug10
Skovbrug11
Skovbrug12

Skov

Gunderslevholm Skovdistrikt producerer bl.a. kævler og effekter til træindustrien ogbrænde til private brændesankere. Skovdistriktet omfatter 756 ha skov, hvoraf ca. 20 % er nåletræ (såsom rødgran, sitkagran og douglasgran) og ca. 80 % er løvtræ (såsom bøg, eg, ask og ahorn). Gunderslevholm Skovdistrikt fordeler sig på tre større skove – Tvede Vænge på ca. 385 ha, Castrup Overdrev på ca. 280 ha og Tystemoseskov på ca. 46 ha – samt en række forskellige småskove.

Gunderslevholm Skovdistrikt passes af skovfoged Rune Bukkehave, som kan kontaktes på 22 79 33 07 eller rb@gunderslevholm.dk.

Brænde
Gunderslevholm Skovdistrikt har intet salg af kløvet brænde, men anviser gerne andre steder, som er leveringsdygtige i dette.

Selvskovning
Gunderslevholm Skovdistrikt tilbyder selvskovning. Alt brændesalg til privatpersoner sker gennem skovfoged Rune Bukkehave.

Ved salg af brænde til andre end privatpersoner anbefales det at tage kontakt til skovfoged Rune Bukkehave.

Ridning i skovene
Der må rides på visse veje og stier, hvis man har et gyldigt ridekort. Ridekort udstedes af godskontoret, der bestyres af kontorfuldmægtig Betina Nielsen, som kan kontaktes på  55 45 00 02 eller gunderslevholm@gunderslevholm.dk. Ridekortene udstedes som regel for ét kalenderår ad gangen. Ved bestilling af ridekort skal man medbringe et pasbillede el.lign. På ridekortet findes en markering af de stier og veje, hvorpå man må ride, når man er i besiddelse af det gyldigt udstedte ridekort.

Gåture i skovene
Det er tilladt at færdes på veje og befæstede stier i skovene i dagtimerne fra kl. 7 om morgenen indtil solnedgang. Skovene kan sommetider være lukket på grund af jagt, hvilket i givet fald vil være markeret ved indgangene til skoven. Hunde skal altid holdes i snor, hvilket er meget vigtigt for at undgå, at hundene stresser og/eller skambider vildtet.

Øvrige aktiviteter i skovene
Skulle man have særlige ønsker til en aktivitet i skovene, skal man være meget velkommen til at rette henvendelse til godskontoret, der bestyres af kontorfuldmægtig Betina Nielsen.