Forside1
Forside2
Forside3
Forside4

Forside

Gunderslevholm blev oprindeligt anlagt som en vikingebefæstning og senere som en middelalderborg i ca. 1335 af landsdommeren på Sjælland, Johannes Mogensen Grubbe. Middelalderborgen blev senere hårdt medtaget, efter at landsdommeren havde lagt sig ud med Valdemar Atterdag, der hærgede borgen.

Hovedbygningen på Gunderslevholm er fra 1729 og er beliggende direkte ned til Susaaen. Hovedbygningen og avlsgården blev opført af Carl Adolph von Plessen d.æ. i perioden årene 1727-1729, og hovedbygningen blev senere forbedret af Carl Adolph von Plessen d.y. i 1787. Gunderslevholm blev i 1803 købt af Peter Johansen de Neergaard, hvis efterslægt fortsat ejer den. Gunderslevholm har nemlig været i familiens eje i syv generationer, hvorfor familien de Neergaard traditionelt har været og fortsat er aktivt engageret i lokalområdet. I dag (2023) ejes Gunderslevholm af cand.agro. Claus de Neergaard (f. 1958) og cand.jur. Christoffer de Neergaard (f. 1994), som i fællesskab driver Gunderslevholm som en moderne land- og skovbrugsejendom med dertil hørende bolig-, jagt- og kanoudlejning. Gunderslevholms aktiviteter fordeler sig således inden for fem forskellige driftsgrene: landbrug, skovbrug, boligudlejning, jagtudlejning og oplevelsesøkonomi. Disse driftsgrene beskæftiger en lang række medarbejdere i lokalområdet.

Ud over Gunderslevholm ejer Claus og Christoffer de Neergaard også Castrup Hovedgaard, der befinder sig i nærheden af Fuglebjerg. Gunderslevholm og Castrup strækker sig over et langt stykke af Susaaens bredder og langs med Tystrup-Bavelse søerne.