IMG_1187A
IMG_1187A

Jagt

Al jagt på Gunderslevholm er for tiden (2022) lejet ud.

Jagtarealerne omfatter landbrugsareal med remisser samt skovarealer med såvel yngre som ældre bevoksninger. Til hvert jagtlejemål hører en større eller mindre jagthytte, der tjener som samlingspunkt for jagtselskabet og kan danne ramme for det sociale samvær under jagterne.

Såfremt der skulle opstå et nyt, ledigt jagtlejemål, vil det blive annonceret på denne hjemmeside.

Alle henvendelser om jagt skal venligst rettes til godskontoret, der bestyres af kontorfuldmægtig Betina Rylland Nielsen, som kan kontaktes på  55 45 00 02 eller gunderslevholm@gunderslevholm.dk.

Dyrehaven
Som noget særligt har Gunderslevholm en gammel dyrehave, som blev anlagt af Johan Thomas Oluf de Neergaard i 1866. Dyrehaven har en fast vinterbestand på ca. 100 stykker vildt. Vildtbestanden består af kron-, då- og sikavildt. Dyrehaven varetages af bestyrelsesmedlem i Dansk Jægerforbund Bo Simonsen samt hjælpere, der fodrer vildtet og sørger for, at det har det godt.