Landbrug1
Landbrug2
Landbrug3
Landbrug4-scaled
Landbrug5
Landbrug6
Landbrug7-scaled
Landbrug8
Landbrug9
Landbrug10
Landbrug11
Landbrug12
Landbrug13
Landbrug14-scaled
Landbrug15
Landbrug16
Landbrug17
Landbrug18
Landbrug19
Landbrug20
Landbrug21
Landbrug22
Landbrug23
Landbrug24

Landbrug

Gunderslevholms landbrug består af 1.056 ha ager, 115 ha engarealer, 48 ha andet (veje, hegn, remisser osv.) og 43 ha bortforpagtet landbrugsareal. Gunderslevholm driver selv 1.056 ha planteavl.

Markbruget drives som en traditionel planteavlsbedrift med sædvanlige afgrøder (såsom hvede, byg og raps) samt sukkerroer og dybfrostærter. Størstedelen af græsningsarealerne har opnået økologisk status. Markbruget drives med respekt for miljøet og med omtanke for langsigtet bæredygtighed, idet størstedelen af drænvandet føres ud over arealer med våde enge. Gunderslevholm har ikke længere husdyrproduktion, men langt de fleste enge afgræsses af en økologisk ammekobesætning samt geder og får.

Landbrugets opgaver varetages af en driftsleder (Morten Fischer Jensen), to maskinførere (Emil og Mathias) og en landbrugssmed (Jens).