Landbrug1
Landbrug2
Landbrug3
Landbrug4
Landbrug5
Landbrug6
Landbrug7
Landbrug8
Landbrug9
Landbrug10
Landbrug11

Landbrug

Gunderslevholms landbrug består af 1.058 ha ager, 115 ha engarealer, 48 ha andet (veje, hegn, remisser osv.) og 43 ha bortforpagtet landbrugsareal. Gunderslevholm driver selv 1.058 ha planteavl.

Markbruget drives som en traditionel planteavlsbedrift med sædvanlige afgrøder (såsom hvede, byg og raps) samt sukkerroer og dybfrostærter. Størstedelen af græsningsarealerne har opnået økologisk status. Markbruget drives med respekt for miljøet og med omtanke for langsigtet bæredygtighed, idet størstedelen af drænvandet føres ud over arealer med våde enge. Gunderslevholm har ikke længere husdyrproduktion, men langt de fleste enge afgræsses af en økologisk ammekobesætning samt geder og får.

Landbrugets opgaver varetages af en driftsleder (Morten Fischer Jensen), to maskinførere (Emil og Mathias) og en landbrugssmed (Jens).