IMG_4527
IMG_3492
IMG_3491
IMG_3234
IMG_2665
IMG_2459
IMG_1009

Landbrug

Til Gunderslevholm hører bl.a. 1.035 ha ager, 128 ha græsningsarealer og 126 ha andet, herunder 41 ha bortforpagtninger. Gunderslevholm driver således selv 960 ha planteavl. Den væsentligste del af landbrugsbedriften ligger på Gunderslevholm Hovedgaard, der består af 500 ha, Castrup Hovedgaard, der består af 185 ha, og Tystemosegaard, der består af 119 ha.

Markbruget drives som en traditionel planteavlsbedrift med sædvanlige afgrøder (såsom hvede, byg og raps) samt sukkerroer og dybfrostærter. Størstedelen af græsningsarealerne har opnået økologisk status. Markbruget drives med respekt for miljøet og med omtanke for langsigtet bæredygtighed, idet størstedelen af drænvandet føres ud over arealer med våde enge. Gunderslevholm har ikke længere husdyrproduktion, men langt de fleste enge afgræsses af en økologisk ammekobesætning samt geder og får.

Landbrugets opgaver varetages af en driftsleder (Morten Fischer Jensen), to maskinførere (Emil og Mathias) og en landbrugssmed (Jens).