Forside1
Forside2
Forside3
Forside4

Aktuelt

Mandag den 29. april 2024
Gunderslevholm har i 2024 investeret i en ny marksprøjte, og der er i denne forbindelse ydet et EU-tilskud til montering af ny teknologi på marksprøjten, som har til formål at bidrage til, at miljøet ikke påvirkes uhensigtsmæssigt.

Investeringen er foretaget som en del af den grønne omstilling, som Gunderslevholm gennemfører i disse år, og investeringen forventes at understøtte landbrugsbedriftens såvel produktivitet som bæredygtighed.

Du kan læse mere om støtteordningen her: https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_da, hvoraf bl.a. fremgår:

“FLP [EU’s fælles landbrugspolitik] bidrager til den bæredygtige udvikling af landdistrikterne gennem tre langsigtede målsætninger, der går ud på:
– at styrke konkurrenceevnen i landbrug og skovbrug
– at sikre bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klimatiltag
– at opnå en afbalanceret territorial udvikling af økonomien og samfundene i landdistrikterne, bl.a. ved at skabe og opretholde beskæftigelse.”

Den bevilgede støtte til montering af ny og forbedret teknologi på den nye marksprøjte er på 251.000 kr.

Gunderslevholm er utroligt glad og taknemmelig for den bevilgede støtte.



Tirsdag den 23. april 2024
Christoffer de Neergaard og Gunderslevholm (Gunderslevholm Landbrug I/S) er blevet bevilliget etableringsstøtte til unge landbrugere fra Den Europæiske Union og Landbrugsstyrelsen.

Du kan læse mere om ordningen her: https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/etableringsstoette-til-unge-landbrugere-2024, hvoraf bl.a. fremgår:

“Etableringsstøtten har til formål at styrke unge landbrugere og gartneres mulighed for en succesfuld etablering og fastholdelse, blandt andet ved at styrke deres egenkapital. Tilskuddet kan dermed bruges til at polstre økonomien med en forhøjet egenkapital på tværs af driftsgrenene i erhvervet.

Etableringsstøtte til unge landbrugere er en del af den danske CAP-plan og er finansieret af EU.”

Den bevilligede støtte er på 100.000 € (dvs. ca. 750.000 kr.) og vil gå til, at Christoffer kan etablere sig som ung landbruger med Gunderslevholm som landbrugsvirksomhed.

Christoffer og Gunderslevholm er utroligt glade og taknemmelige for den bevilgede støtte.