Forside1
Forside1

Kontakt

Gunderslevholm Godskontor står for en lang administrative opgaver inden for land- og skovbrug, hus-, jagt- og kanoudlejning samt oplevelsesøkonomi. Godskontoret varetager bl.a. opgaver inden for regnskab, fakturering, kontraktskrivning, lønindberetning osv.

Gunderslevholm Godskontor har åbent for personlige og telefoniske henvendelser mandag-fredag kl. 8.30-10.30.

Godskontoret findes ved at køre ind mellem de to granitpiller ved Gunderslev Kirke. Indgangen til godskontoret findes i den nordlige gavl af den lange hvide bygning, som man har på sin venstre hånd. Indgangen til godskontoret vender ud imod avlsbygningerne. Der står et skilt med “Gunderslevholm Gods” på den hvide postkasse umiddelbart til højre for hoveddøren til godskontoret. Parkering kan ske langs hestefolden og under de store træer på højre hånd umiddelbart efter indkørslen mellem de to granitpiller ved Gunderslev Kirke.

Godsets afdelinger

Gunderslevholm Godskontor
Kontorfuldmægtig Betina Nielsen
T: 55 45 00 02
E: gunderslevholm@gunderslevholm.dk

Godsejer Claus Neergaard
M: 40 45 00 75
E: cn@gunderslevholm.dk

Godsejer Christoffer de Neergaard
M: 29 24 70 75
E: cjtdn@gunderslevholm.dk

Driftsleder Morten Fischer Jensen
M: 61 11 79 29
E: mfj@gunderslevholm.dk

Skovfoged Rune Bukkehave
M: 22 79 33 07
E: rb@gunderslevholm.dkFind os her

Kontakt godskontoret